dinsdag 24 juli 2007

vragen na 1e proefspelavond


wat is:
Het spelelement?
Doel van het spel?
Spelen om te winnen?
Abstract
De MO-factor?
Sociale cohesie


Pieter stelt voor een verzamelritueel te laten ontstaan. Iedere traditie komt voort uit een afspraak. Ooit is een keer afgesproken een verjaardag te vieren. Je zou het jaarlijkse Oostwijkse verzamelritueel kunnen organiseren. Hierdoor ontstaan wisseltentoonstellingen met bijvoorbeeld thema's. Het spel moet gespeeld worden om wisseltentoonstellingen te maken

Voorstellen om het spel wijkbreed te spelen:
Voorrondes om spelers te bepalen
Hele wijk betrekken in de selectie van de spelers

Raadsel in de wijk om spanning rond het spel op te bouwen
Team opbouwen
Uitdagen
Creativiteitsscore 1 tot 10
Competitie
Spel: gezellig, sociaal, nostalgisch, saamhorigheid bevorderen
Geheim (wie is de mol?)
Spelen in de huiskamer (intiem) of just meer openbaar?
Snelheid/tijd/slimheid
Verzamelaar : essentie verzamelen: compleet krijgen van de verzameling!
Deel je passie/fascinatie
Verzamelritueel
Grootste pompoen, hoogste zonnebloem mag mee doen

straten tegen elkaar te laten spelen. Voordeel is dat straten elkaar beter kennen.