dinsdag 24 juli 2007

toelichting TAMTAM

het spel
Het spel leidt de spelers stap voor stap door het hele proces van het maken van een presentatie op basis van de collectie, zoals die bij bewoners thuis en in de Oostwijk aanwezig is. Stappen in het spel maken de keuze van een verzamelonderwerp duidelijk, helpen bij het ontsluiten van de collectie door samenwerking van bewoners te stimuleren, de verzameling met experts in een bredere context plaatsen en in een presentatie inzichtelijk en ervaarbaar te maken voor elkaar en voor derden.

TAMTAM wordt (in de toekomst) Irl en virtueel gespeeld:
Irl: Spelbijeenkomst rond bordspel
Virtueel: Simultaan met het irl-bordspel wordt het spel op internet gespeeld en wordt de digitale collectie zichtbaar en ervaarbaar gemaakt. Input wordt gekoppeld aan de digitale plattegrond, waardoor op geheel eigen wijze inzicht ontstaat over de wijk.

TAMTAM wordt door 4 teams gespeeld. Elk team stelt een verzamelproject samen in 4 fasen: onderwerp - objecten - interpretatie - presentatie.
Bij elke fase horen een aantal opdrachten en/of vragen. De resultaten worden bijgehouden op verzamelstaten. Als een fase nog niet compleet is uitgewerkt, kan voor 1 onderdeel een joker worden ingezet, om in een later stadium dit onderdeel alsnog af te ronden. Alle onderdelen moeten afgerond zijn alvorens de eindstreep te bereiken.Op sommige momenten kan er sprake zijn van competitie, er kan worden samengewerkt met meerder buurtbewoners en experts, jokers ingezet, die zoeken we op, etc. Het project dat als eerste de finish haalt is de winnaar. Voorwaarde is, dat alle fasen afgerond zijn. De winnaar ontvangt steun en middelen om het project uit te voeren.

TAMTAMverzamelstaat
elke curator (speler of team van spelers) ontvangt een verzamelstaat waarop de stand wordt bijgehouden:

I onderwerp: 1- 5 op de verzamelstaat
1.Projectomschrijving
2.Motivatie
3.Titel
4.De betekenis/relevantie van het thema voor de Oostwijk
5. De betekenis/relevantie voor derden

II Verzameling/collectie/objecten: 6 – 15 op de verzamelstaat
6.Object + objectomschrijving (soort object: materieel, immaterieel, herkomst, achtergrondinformatie ed)
… t.m 15 (minimaal 10, maar kan veel meer zijn)

III Interpretatie: 16-20 op de verzamelstaat
16. Expertbijdrage 1 (referentie, bv gedicht, tekst, beeld, curator museale verzameling)
17. Expertbijdrage 2
18. Expertbijdrage 3
19. Omschrijving context van de verzameling
20. Verleden, heden, toekomst

IV Presentatie: 21 – 25 op de verzamelstaat

21. Vorm van de presentatie (tentoonstelling, radioprogramma, wijkroute etc)
22. Doelgroep en de manier (bv locatie) waarop publiek kennis kan nemen van het project
23. Opening
24 Publiciteit, publiciteitsstunt
25 Afronding, (beeld) verslag, digitale collectie