dinsdag 24 juli 2007

2e proefspelronde

op maandagavond 17 september 2007 wordt vanaf 19 uur de 2e proefspelronde gespeeld.
Bewoners van de Oostwijk kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@museumoostwijk.nl

vragen na 1e proefspelavond


wat is:
Het spelelement?
Doel van het spel?
Spelen om te winnen?
Abstract
De MO-factor?
Sociale cohesie


Pieter stelt voor een verzamelritueel te laten ontstaan. Iedere traditie komt voort uit een afspraak. Ooit is een keer afgesproken een verjaardag te vieren. Je zou het jaarlijkse Oostwijkse verzamelritueel kunnen organiseren. Hierdoor ontstaan wisseltentoonstellingen met bijvoorbeeld thema's. Het spel moet gespeeld worden om wisseltentoonstellingen te maken

Voorstellen om het spel wijkbreed te spelen:
Voorrondes om spelers te bepalen
Hele wijk betrekken in de selectie van de spelers

Raadsel in de wijk om spanning rond het spel op te bouwen
Team opbouwen
Uitdagen
Creativiteitsscore 1 tot 10
Competitie
Spel: gezellig, sociaal, nostalgisch, saamhorigheid bevorderen
Geheim (wie is de mol?)
Spelen in de huiskamer (intiem) of just meer openbaar?
Snelheid/tijd/slimheid
Verzamelaar : essentie verzamelen: compleet krijgen van de verzameling!
Deel je passie/fascinatie
Verzamelritueel
Grootste pompoen, hoogste zonnebloem mag mee doen

straten tegen elkaar te laten spelen. Voordeel is dat straten elkaar beter kennen.

toelichting TAMTAM

het spel
Het spel leidt de spelers stap voor stap door het hele proces van het maken van een presentatie op basis van de collectie, zoals die bij bewoners thuis en in de Oostwijk aanwezig is. Stappen in het spel maken de keuze van een verzamelonderwerp duidelijk, helpen bij het ontsluiten van de collectie door samenwerking van bewoners te stimuleren, de verzameling met experts in een bredere context plaatsen en in een presentatie inzichtelijk en ervaarbaar te maken voor elkaar en voor derden.

TAMTAM wordt (in de toekomst) Irl en virtueel gespeeld:
Irl: Spelbijeenkomst rond bordspel
Virtueel: Simultaan met het irl-bordspel wordt het spel op internet gespeeld en wordt de digitale collectie zichtbaar en ervaarbaar gemaakt. Input wordt gekoppeld aan de digitale plattegrond, waardoor op geheel eigen wijze inzicht ontstaat over de wijk.

TAMTAM wordt door 4 teams gespeeld. Elk team stelt een verzamelproject samen in 4 fasen: onderwerp - objecten - interpretatie - presentatie.
Bij elke fase horen een aantal opdrachten en/of vragen. De resultaten worden bijgehouden op verzamelstaten. Als een fase nog niet compleet is uitgewerkt, kan voor 1 onderdeel een joker worden ingezet, om in een later stadium dit onderdeel alsnog af te ronden. Alle onderdelen moeten afgerond zijn alvorens de eindstreep te bereiken.Op sommige momenten kan er sprake zijn van competitie, er kan worden samengewerkt met meerder buurtbewoners en experts, jokers ingezet, die zoeken we op, etc. Het project dat als eerste de finish haalt is de winnaar. Voorwaarde is, dat alle fasen afgerond zijn. De winnaar ontvangt steun en middelen om het project uit te voeren.

TAMTAMverzamelstaat
elke curator (speler of team van spelers) ontvangt een verzamelstaat waarop de stand wordt bijgehouden:

I onderwerp: 1- 5 op de verzamelstaat
1.Projectomschrijving
2.Motivatie
3.Titel
4.De betekenis/relevantie van het thema voor de Oostwijk
5. De betekenis/relevantie voor derden

II Verzameling/collectie/objecten: 6 – 15 op de verzamelstaat
6.Object + objectomschrijving (soort object: materieel, immaterieel, herkomst, achtergrondinformatie ed)
… t.m 15 (minimaal 10, maar kan veel meer zijn)

III Interpretatie: 16-20 op de verzamelstaat
16. Expertbijdrage 1 (referentie, bv gedicht, tekst, beeld, curator museale verzameling)
17. Expertbijdrage 2
18. Expertbijdrage 3
19. Omschrijving context van de verzameling
20. Verleden, heden, toekomst

IV Presentatie: 21 – 25 op de verzamelstaat

21. Vorm van de presentatie (tentoonstelling, radioprogramma, wijkroute etc)
22. Doelgroep en de manier (bv locatie) waarop publiek kennis kan nemen van het project
23. Opening
24 Publiciteit, publiciteitsstunt
25 Afronding, (beeld) verslag, digitale collectie


1e proefspelavond 090707

Het bordspel is nu in schetsfase met papier en karton, en wordt in een later stadium vormgegeven. Wat nu belangrijk is, is het uittesten van het spel, zodat spelstructuur, handleiding, spelregels en spelopdrachten duidelijk worden. Hiervoor worden een aantal testbijeenkomsten met bewoners en experts georganiseerd.In de volgende fase volgt de uitwerking van het virtuele spel, en het samenbrengen van het virtuele spel met het bordspel. De laatste fase is het koppelen van TAMTAM aan de Digitale Collectie.

9 juli 2007 van 19 – 22 uur zijn we te gast bij Katja en Eric in de Oosterdwarsstraat in de Oostwijk, Vlaardingen.
Spelers: Katja, Eric, Lia, Lars, Peter, Jochem, Eric van S. (verhinderd). Experts: Pieter (educatie en erfgoed), Bas en Hederik (grafisch ontwerpers). Spelleiders: Ineke en Jacqueline.

Het bordpel bestaat uit een plattegrond van de Oostwijk en 4 trajecten die afgelegd moeten worden: onderwerp – objecten – interpretatie – presentatie. Bij elk traject horen een aantal opdrachten. Het resultaat van alle 25 opdrachten wordt vastgelegd op verzamelstaten.
4 teams kunnen het spel spelen. Elk team bestaat uit een aantal bewoners, in een later stadium kiezen ze daar een aantal experts bij. Elk team kiest een verzamelonderwerp waar het een project van wil maken en krijgt een verzamelstaat waarop de stand wordt bijgehouden.

opdracht 1: kies een verzamelonderwerp

De hele wijk is onderdeel van het museum. Het spel helpt spelers museumdirecteur te zijn. De wijk blijft hetzelfde, maar het spel zorgt telkens voor een nieuwe betekenis. Dat is de waarde van het spel. Het kapitaal van een museum is dat je 'echte dingen' hebt. Echte verhalen, echte kunst, echte foto's.

Lia: tuinen
Vanuit Hollandse stadstuinen een onderzoek doen naar de typisch Oostwijkse tuin; bv bepaalde planten door de verzilte grond, of het gebruik van de tuin vroeger en nu.

Eric / plaatsvervanger Peter: dieren
Is er een typische Oostwijkse pissebed? of een inventarisatie van dieren binnen- en buitenshuis; of misschien toch de favoriete schijtplek katten in de wijk?

Katja: je 1e Oostwijkse kus
markeren van die 1e kus in de wijk en daarmee het hart van de wijk blootleggen

Jochem: Oostwijkse multiculti noise
Mars voor de oostwijk; lied uit het verleden? nieuw lied dat elk jaar gezongen wordt; volkslied van de oostwijk;
Oostwijkse multiculti noise zal leiden tot complete verbroederingMuseum Oostwijk - TAMTAM
Introductie TAMTAM©
TAMTAM wordt ontwikkeld in de context van het kunstproject Museum Oostwijk in Vlaardingen als gereedschap voor bewoners om vaardigheden te ontwikkelen als curator van/in de eigen wijk. Het spel leidt de spelers stap voor stap door het hele proces van het maken van een presentatie op basis van de collectie, zoals die bij bewoners thuis en in de Oostwijk aanwezig is. Het kunnen bv voorwerpen, personen, plekken of verhalen zijn.Stappen in het spel maken de keuze van een verzamelonderwerp duidelijk, helpen bij het ontsluiten van de collectie door samenwerking van bewoners te stimuleren, de verzameling met experts in een bredere context plaatsen en in een presentatie inzichtelijk en ervaarbaar te maken voor elkaar en voor derden.De vorm van de presentatie is open: het kan een tentoonstelling, wijkwandeling, film, boekje of iets heel anders zijn. Al het materiaal wordt verzameld en opgenomen in de Digitale Collectie van Museum Oostwijk.

In het kort Museum Oostwijk Vlaardingen
Museum Oostwijk is een kunstproject dat zich sinds 2003 in de Vlaardingse Oostwijk afspeelt. In Museum Oostwijk worden verhalen, voorwerpen, plekken en personen verzameld met als doel ze met elkaar in verbinding te brengen. De rijke collectie van deze sociaal gelaagde en multiculturele wijk wordt onderzocht en in kaart gebracht door kunstenaars en bewoners. Het onderzoeken, selecteren en opnieuw ordenen van de collectie leidt tot een nieuwe kijk op de culturele identiteit en belevingswereld van bewoners. Zo ontstaan er dwars door de wijk en bestaande conventies heen verrassende verbindingen op basis van gedeelde passies en kwaliteiten.

In 2008 wordt het project overgedragen aan de wijkbewoners
Om deze overdracht naar bewoners voor te bereiden is het ‘bewonerscuratorenspel’ TAMTAM in ontwikkeling. TAMTAM biedt bewoners de tools om zelf de collectie te ontsluiten. Bewoners worden de samenstellers van tentoonstellingen als curatoren, zij beheren en bewaren de collectie als conservatoren en kunnen bovendien het publiek rondleiden als suppoosten in hun museum.