donderdag 29 november 2007

LEVEL1 TAMTAMSpeel mee en maak je verzameling(en) zichtbaar! Zie ook www.museumoostwijk.nl

Museum Oostwijk staat voor een andere benadering van cultuur, cultureel erfgoed en culturele identiteit.
In Museum Oostwijk worden verhalen, voorwerpen, plekken en personen verzameld met als doel ze met elkaar in verbinding te brengen. De rijke collectie van deze sociaal gelaagde en multiculturele wijk wordt onderzocht en in kaart gebracht door kunstenaars en bewoners. Het onderzoeken, selecteren en opnieuw ordenen van de collectie leidt tot een nieuwe kijk op de culturele identiteit en belevingswereld van bewoners. Zo ontstaan er dwars door de wijk en bestaande conventies heen verrassende verbindingen op basis van gedeelde passies en kwaliteiten.

TAMTAM wordt ontwikkeld in de context van het kunstproject Museum Oostwijk in Vlaardingen als gereedschap voor bewoners om vaardigheden te ontwikkelen als curator van/in de eigen wijk. Het spel leidt de spelers stap voor stap door het hele proces van het maken van een presentatie op basis van de collectie, zoals die bij bewoners thuis en in de Oostwijk aanwezig is. Doel van het spel is het stimuleren van wijkbreed collectief verzamelen in een jaarlijks terugkerend verzamelritueel.LEVEL1TAMTAM maakt individuele verzamelingen in de Oostwijk zichtbaar als opwarmer naar collectief verzamelen.